Fasıl müziği nedir?

Fasıl müziği; Türk musikisi tarzında onula aynı makamda söylenen ve farklı çalgıların biraraya getirilmesiyle oluşturulan kişilerin verdiği müzik ziyafetine denir. Din temasının kullanıldığı müzik türü "Tasavvuf müziği" olarak bilinir.

Fasıl müziği sarayda padişah huzurunda icra edildiğinde "huzur faslı", "harem faslı" diye adlandırılırdı. Açık alanlarda ve sarayların divanhanelerinde kalabalık hanende ve sazendelerin katılımıyla icra edildiğinde ise "meydan faslı" , "küme faslı" diye de isimlendirilmiştir.

Fasılda okunacak makama göre eserler seçilir. Aksak semai, Ağır semai, Yürük semai, Saz semaisi fasılda bulunan form isimleridir.

Fasıl müziği nedir?

Serhanende nedir?

Fasıl topluluğunu tef ile usul vurarak faslı başlatan ve yöneten kişiye "Serhanende" denir.

Peşrev nedir?

Türk musikisinde peşverin kelime anlamı "önde gelen" dir. Peşrev fasıl müziğinde ilk önce çalınan saz eseridir.

Fasıl müziği hangi çalgılardan oluşur?

1. Kanun

2. Ut

3. Kemençe

4. Keman

5. Ney

6. Ritm saz

7. Tef

Fasıl müziğinin olmazsa olmazı nedir?

Fasıl müziğinin olmazsa olmazı ritim'dir.

Fasıl müziği heyeti kimlerden oluşur?

Kadın ve Erkek musiki sanatçılarından oluşmaktadır.

Fasıl müziğin sıralaması

1. Taksim

2. Peşvrev

3. Kar

4. 1. beste

5. 2. beste

6. Ağır semai

7. Yürük semai

8. Saz semaisi

Fasıl müziğinin çeşitleri nelerdir?

Fasıl yapıldığı yere göre, yapıldığı kişilere göre isim alır;

1. Padişah huzurunda yapılıyorsa "huzur faslı" adını alır.

2. Kadınlar arasında yapılırsa "kadınlar faslı" adını alır.

3. Sadece erkekler arasında yapılıyorsa "erkekler faslı" adını alır.

4. Sadece kadınlar arasında yapılıyorsa "kadınlar faslı" adını alır.

5. Erkekler ve kadınların beraber yaptığı fasıl "karma fasıl"  adını alır.

6. Açık alanlarda ve sarayların divanhanelerinde kalabalık hanende ve sazendelerin katılımıyla icra edildiğinde ise "meydan faslı" , "küme faslı" adını alır.

Fasıl müziğin formları

1. Ağır semai

2. Yürük semai

3. Saz semaisi

4. Aksak semai